TIN TỨC

Cửa khẩu Hữu Nghị tạm dừng thông quan

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) đã tạm thời dừng thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa để thực hiện truy vết và kiểm tra các trường hợp liên quan một số ca COVID-19.

giaxechenglong

giaxechenglong

12 Tháng Năm 2022
Chi tiết

Quy định dán phù hiệu xe và thời hạn phù hiệu

Quy định dán phù hiệu xe và thời hạn phù hiệu

giaxechenglong

giaxechenglong

12 Tháng Năm 2022
Chi tiết

Quy định bắt buộc lắp thiết bị định vị

Quy định bắt buộc lắp thiết bị định vị

giaxechenglong

giaxechenglong

12 Tháng Năm 2022
Chi tiết

Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự

giaxechenglong

giaxechenglong

12 Tháng Năm 2022
Chi tiết

Quy định lắp Camera trên xe đầu kéo

Quy định lắp Camera trên xe đầu kéo

giaxechenglong

giaxechenglong

12 Tháng Năm 2022
Chi tiết

Phí bảo trì đường bộ xe ô tô

Phí bảo trì đường bộ xe ô tô

giaxechenglong

giaxechenglong

09 Tháng Năm 2022
Chi tiết